О Компании
Центр Информационных Технологий (ЦИТ) занимается разработкой и внедрением информационных технологий для предприятий различных сфер деятельности с февраля 1999 г. За это время пройден значительный путь от внедрения стандартного программного обеспечения до полноценной разработки конкретизированных решений, полностью адаптированных к специфике работы конкретных предприятий. >>>
 
 
Авторизація
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

13 липня 2017 року відбувся бухгалтерський семінар, присвячений ДНЮ БУХГАЛТЕРА

13 липня 2017 року відбувся бухгалтерський семінар, присвячений ДНЮ БУХГАЛТЕРА 13.07.2017
Програма Акцент призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, надання послуг, виробництво і т.д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.
Простий і зручний, Windows-подібний інтерфейс
Як в провіднику, зліва розташована деревоподібна структура довідників. У правому вікні можна подивитися документи або звіти, створені з обраним елементом довідника:
Ведення декількох підприємств в одній базі і можливість додаткового обліку
Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час базові можливості програми Акцент надає можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці).
Облік матеріально-виробничих запасів
Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П (С) БО 9 «Запаси» та методичних вказівок щодо його застосування.
Облік торгових операцій
Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні.
Облік банківських і касових операцій
Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів.
Облік розрахунків з контрагентами
Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові та сумові різниці по кожній операції розраховуються автоматично
Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, ухвалення до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація.
Облік ПДВ
Програма Акцент дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них
Облік заробітної плати
В програмі автоматизоване ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників; формування відповідних звітів.
Універсальний Майстер звітів це - контроль і аналіз вашого обліку
За допомогою Майстра звітів, Ви можете будувати звіти з довільними фільтрами і угрупованнями, гнучко аналізувати базу даних, отримувати управлінську інформацію, виявляти тенденції бізнесу. Всі звіти вивантажуються в Excel для подальшого аналізу.

<< Вернуться